Kastirataste ostutoetus

Kastirataste ostutoetus

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab kastirataste soetamist nullheitega sõidukite ostutoetusega, kompenseerides eraisikutele 50% või kuni €1000* (€1250 miinus tulumaks) kastika ostusummast. Toetus makstakse välja kastiratta ostja taotlusel KIKi poolt.

Ostutoetust taotle Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehel.
Ostutoetust antakse vastavalt keskkonnaministri määrusele, mis jõustus 6.02.2023.

 

Millistele kastikatele ostutoetus kehtib?

 • Ostutoetus kehtib elektrimootoriga kastiratastele
 • Kastikal peab olema elektrooniline läbisõidumõõdik. Läbisõidumõõdik ehk hodomeeter on osaks elektroonilisest spidomeetrist, mis on olemas kõigil Jooksus müüdavatel kastikatel.
 • Kastikal on raami osaks tootja poolt ehitatud kast või alus, mis on kandevõimega vähemalt 40 kg ja mõeldud inimeste või asjade veoks
 • Kastikas ei tohi olla laiem kui 900 mm
 • Kastikas on soetatud uuena
 • Ostutoetuseks sobivad kastikad, mis on soetatud peale määruse kehtimahakkamist 6.02.2023


Märkus: elektrimootoriga jalgratastel teeb mootor sõitmise kergemaks, kuid samal ajal peab jalgrattur jalgratast ka väntama. Mootori poolt pakutava abi hulk on reguleeritav. Vastavalt regulatsioonidele toetab elektrimootor liikumist kuni kiiruseni 25 km/h, mille ületamisel lülitub mootor välja ning hakkama peab saama vaid kondiauruga. Samuti on mootorite nimivõimsus piiratud 250 vatiga. Neid nõudeid eiravate jalgrataste müük ei ole ELis lubatud.


Kui suur on ostutoetuse summa?
Toetuse suurus on eraisikule kuni 50% ostusummast, kuid mitte rohkem kui €1250, millelt peetakse kinni tulumaks. Peale tulumaksu kinnipidamist on summaks €1000. Ettevõtetele on toetuse summaks €1000. Kiirusta, sest toetuste kogusumma on piiratud ning lõppeb tõenäoliselt enne projekti lõpukuupäeva (2033).


Kes saab ostutoetust taotleda?

Eraisik
Peab omama Eesti isikukoodi
Võib taodelda toetust maksimaalselt 1 kastika soetamiseks
Ostetud kastiratas peab olema taotleja omandis ja taotleja kasutada
Sõiduki kasutatakse vähemalt neli aastat toetuse maksmisest ja peamiselt Eestis

Ettevõte
Võib taotleda toetust kuni 15 kastika soetamiseks


Kuidas saab toetust taotleda?

 • Kastikas peab olema ostjale kätte antud, st ostja valduses
 • Taotlus tuleb esitada 2 kuu jooksul kastika kättesaamisest
 • Taotlust saab esitada ainult alates 6.02.2023 soetatud kastikatele
 • Esitada tuleb ostuarve või müügileping
 • Esitada tuleb ratta pass või ostudokument, kus on kirjas ostu kuupäev, mudeli nimi ja ratta raaminumber
 • Esitada tuleb maksekorraldus, millel on näha sõiduki eest tasumine või liisingu sissemakse
 • Esitada tuleb dokument kastika vastavusest Euroopa Parlamendi direktiivi nõuetele ja standardile EN 15194 (Rattastuudios hoolitseme vastavate dokumentide eest ise)
 • Foto ostetud kastirattast (teeme selle sulle Rattastuudio ees ise)
 • KIKile tuleb kinnitada, et sõidukit kasutatakse peamiselt Eestis ning vähemalt 4 aastat alates toetuse maksmisest
 • Ostja peab kinnitama, et antud sõiduki soetamiseks ei ole taodeldud ega saadud muid toetusi
 • Toetust taotleb ostja Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehel

 

Kuidas toetus välja makstakse?

Taotluse rahuldamise otsus tehakse 70 päeva jooksul peale taotluse esitamist ning väljamakse 50 päeva jooksul peale otsust. Toetus makstakse välja toetuse saajale ehk toetuse taotlejale ehk kastika soetajale.


Mida veel silmas pidada?

 • KIK võib kastikat oma silmaga näha soovida
 • Toetuse saaja peab olema kastika omanik ja kasutaja vähemalt neli aastat
 • Tingimuste rikkumisel võib KIK toetuse tagasi nõuda


Kõiki täpseid nõudeid loe keskkonnaministri määrusest, ning konsulteeri vajadusel Keskkonnainvesteeringute Keskusega.

Back to blog