Tallinna jalgrattastrateegia tutvustus 24. jaanuaril 2018

Tallinna jalgrattastrateegia aastateks 2018-2027 analüüsib jalgrattakasutuse kasvatamise eesmärgi saavutamise ees seisvaid probleeme, pakub välja rattaliikluse suurendamiseks vajalikke tegevusi ning sõnastab eesmärkide saavutamise meetodid taristu planeerimisest rattateede rajamise ja avaliku suhtluseni välja. Strateegia koostajad Mari Jüssi, Raul Kalvo, Tõnis Savi ja Marek Rannala ning Teve Kink Tallinna Kommunaalametist tutvustavad seda põhjalikku 158-leheküljelist dokumenti kolmapäeval, 24. jaanuaril kell 18:00 tutvustusel-arutelul Rattastuudios Jooks (Telliskivi 60a/5, Tallinn).

Foto: Jaanus Ree

Rattastrateegia eesmärk on rattaliikluse kasvatamine

2027. aastaks on seatud siht saavutada rattasõidu osakaal 11% kõikidest liikumistest, seejuures kodu ja kooli vahel liikumisest 25%. On see võimalik ja mida selleks teha tuleb? Kuidas parandada taristut ning milliseid otsesemaid ja kaudsemaid meetmeid kasutada, et rohkem inimesi rattaga sõitma saada? Mida teeb linn, et strateegia ellu viia? Sellest kõigest räägitaksegi.

Rattastrateegias käsitletavad teemad on ohutus, rattateede võrgustik, rajatiste tüüplahendused, rattataristu hooldus, rataste parkimisvajadused, rattaliikluse kasvatamiseks vajalikud toetavad tegevused ja kommunikatsioon. Kirja on pandud ka rattastrateegia elluviimise ja uuendamise kava ning seatud eesmärkide saavutamise mõõdikud.

Rattastrateegia sissejuhatusest:

"Tallinna praegust rattakasutust iseloomustab asjaolu, et selle kohta ei ole palju teada. Lünklikud andmed näitavad, et rattasõidu osakaal liikumistes on väike. Seda kinnitab ka igapäevane tänaval avanev pilt. Tänaval ei hakka üldjuhul silma rattateed, pole märgata hulgaliselt igapäevaseid rattasõitjaid, rattaparkimiskohti ega seetõttu ka parkivaid rattaid.

Rattastrateegia visioon on seda pilti kümne aastaga märgatavalt muuta. Ratas on võimalusterohke liikumisvahend, aeg on neid võimalusi kasutada ka Tallinnas. Selleks on vaja laduda vundament ratturi vajaduste püramiidile. Suure rattakasutusega linnade kogemuse põhjal vajab rattakasutaja peamiselt ohutut ja mugavat rattateede võrgustikku ning parkimisvõimaluste olemasolu. Kõik ülejäänu (teenused, rattalaenutus, nutilahendused, elektrirattad jms) on vajaduste püramiidi tipp, mille saab rajada põhivajaduste vundamendile. Põhivajaduste rahuldamine aitab rattakasutust kiirelt kasvatada.

Strateegia annab vastused küsimustele, miks on vaja rattakasutust kasvatada ning mida ja kuidas on vaja teha selle saavutamiseks. Ettepanekud põhinevad koostajate endi kogemustel ning suure rattakasutusega riikide ja linnade pikaajalistel kogemustel ning on kohandatud Tallinna konteksti. Käesolev rattastrateegia on sisend koostatavale Tallinna regiooni säästva linnaliikuvuse kavale, mis saab ratta potentsiaali ja erinevate liikumisviiside ühildamist senisest enam arvesse võtta."

Rattastrateegia on tellinud Tallinna Kommunaalamet.

Esinejatest

Mari Jüssi – säästva transpordi ja keskkonna ekspert (Helsingi Ülikool 1998), ühenduse Eesti Rattarikkaks! eestvedaja; 

Raul Kalvo – arhitekt, linnaplaneerija (Eesti Kunstiakadeemia 2009);

Marek Rannala – liikuvuskonsultant, teedeinsener (Tallinna Tehnikaülikool 2000);

Tõnis Savi – arhitekt, linnaplaneerija (Eesti Kunstiakadeemia 2010), Eesti Linnaratturite Liidu ja rattafestivali Tallinn Bicycle Week asutaja ja eestvedaja.

Teve Kink – Tallinna Kommunaalameti esindaja


Tutvustusele järgneb kõigile avatud arutelu.

Üritus Facebookis ↗︎

Järgmine
Jooks × Pelago Tartu Rattarallil 2019

Vastused puuduvad

Email again: